Meslek Etiğimiz

Ana Sayfa > Kurumsal > Meslek Etiğimiz

Muhasebe Meslek Etiği

Mesleğin toplumsal bir hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olduğu bilinci ile meslek mensuplarının üstlendiği sosyal sorumlulukların gerekleri çerçevesinde mesleki faaliyeti yerine getirmek,

Dil, din, felsefi inanç, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden hizmet vermek,

Mesleği dürüstlük, tarafsızlık, insan haklarına saygılı, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek,

Temel etik ilkelerin uygulanması ile ilgili etik çatışma ortaya çıkması halinde, etik çatışmanın çözümüne ilişkin olarak Odadan yardım almak,

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı"na, "SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik"e uyarak, mesleği kabul edilmiş standartlara göre yerine getirmek,

Eğitimini alarak, okuduğu ve öğrendiği etik kodları uygulamayı; etik davranışı yaşamın her alanında ortaya koymak.